کلاس میناکاری،نمددوزی،نقاشی روی پارچه و ...

Printer Friendly and PDF

مرکز گردشگری علمی فرهنگی نقش جهان وابسته به جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار می‌کند:         

میناکاری مقدماتی ویژه بزرگسالان  40 ساعت آموزشی (13جلسه سه ساعته)  130 هزار تومان

میناکاری  پیشرفته ویژه بزرگسالان 40 ساعت آموزشی (13 جلسه سه ساعته) 150 هزار تومان

میناکاری ویژه کودکان و نوجوانان  30 ساعت آموزشی (10 جلسه سه ساعته)  70 هزار تومان

نقاشی روی پارچه ویژه کودکان و نوجوانان  10 ساعت آموزشی ( 5 جلسه دو ساعته) 40 هزار تومان 

نقاشی روی شیشه ویژه کودکان و نوجوانان 10 ساعت آموزشی (5 جلسه دو ساعته)  40 هزار تومان

نقاشی روی استخوان ویژه کودکان و نوجوانان 30 ساعت آموزشی  (10 جلسه 3 ساعته ) 130 هزار تومان

مکان ثبت نام : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بعد از تالار سبز ساختمان شهید سرمدی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان                       تلفن تماس: 37932364 داخلی 21