کتاب «شهر خلاق؛ تجربه اصفهان» منتشر شد

Printer Friendly and PDF

کتاب «شهر خلاق؛ تجربه اصفهان» به نگارش مهدی ژیانپور، سحر موحدی، نفیسه باقری و مهری شاهزیدی از سوی انتشارات مهکامه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، کتاب «شهر خلاق؛ تجربه اصفهان» تألیف مهدی ژیانپور (معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان)، سحر موحدی، نفیسه باقری و مهری شاهزیدی که از پژوهشگران جهاد دانشگاهی واحد اصفهان محسوب می شوند، توسط نشر مهکامه منتشر شده و به زودی روانه بازار می شود.

در مقدمه کتاب از قول نویسندگان آن آمده است: «انتشار کتاب درباره شهر خلاق، سابقه‌ای کمتر از یک دهه در ایران دارد. در این سال‌ها چهارده کتاب اعم از تألیف و ترجمه در این حوزه منتشر شده است. این کتاب مجلد پانزدهم در پیوستار تلاش‌های داخلی در حوزه شهر خلاق محسوب می‌شود. در سه فصل اول کتاب در کنار تلاش برای ترسیم فضای مفهومی خلاقیت و شهر خلاق به توصیف دقیق چرایی و چگونگی شکل‌گیری شبکه شهرهای خلاق و وظایف و تعهدات شهرهای عضو این شبکه می‌پردازیم. در فصل چهارم نیز ترجمه فارسی متن کاربرگ الحاق اصفهان به شبکه شهرهای خلاق را که حاصل فعالیتی تحقیقی و تصنیفی است از نظر می‌گذرانیم».

اصفهان در 22 آذر 1394 در رشته صنایع دستی به عضویت شبکه شهرهای خلاق سازمان آموزشی، فرهنگی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در آمد و این کتاب شرحی است از تلاش این شهر و همچنین اعضای گروه مطالعات گردشگری شهر جهاد دانشگاهی اصفهان برای پیوستن به شبکه شهرهای خلاق. این روایت در چهار فصل؛ خلاقیت عرصه‌ها و صورتها (فصل اول)، شهر خلاق؛ شاخص‌ها، ویژگی‌ها و بسترها (فصل دوم)، شبکه شهرهای خلاق یونسکو (فصل سوم) و اصفهان شهر خلاق صنایع دستی (فصل چهارم) عرضه شده است.

امروز دو شهر اصفهان و رشت به شبکه شهرهای خلاق یونسکو پیوسته‌اند و همین امر مفهوم شهر خلاق را بیشتر از قبل مصطلح کرده و در ادبیات مدیران و مقامات شهری مورد توجه قرار داده است. نویسندگان کتاب اذعان دارند همین اقبال ویژه در کنار امیدها با خود نگرانی‌های بسیار مهمی از جمله بدفهمی، استحاله و مصادره به مطلوب کردن این مفهوم را با خود به همراه دارد و تدوین و انتشار کتاب «شهر خلاق؛ تجربه اصفهان» با هدف تدقیق و تصریح فضای مفهومی شهر خلاق، راهکاری برای رفع این نگرانی بوده است.

این کتاب در 140 صفحه به قیمت 15000 تومان، توسط نشر مهکامه، ناشر تخصصی کتاب‌های صنعت گردشگری، و در روزهای اخیر منتشر شده است.