ششمین کارگاه آموزشی مدرسان زبان انگلیسی در واحد اصفهان برگزار شد

Printer Friendly and PDF

ششمین کارگاه آموزشی ضمن خدمت مدرسین زبان انگلیسی مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، چهارشنبه (2 آبان ماه) کارگاه آموزشی "روش‌های نوین تدریس" با حضور مدرسین زبان انگلیسی در "مرکز دانشگاه" این واحد برگزار شد.

طی سه ماه گذشته 6 کارگاه آموزشی با حضور 220 نفر از مدرسین زبان انگلیسی با هدف ارتقا کیفیت تدریس، یکسان سازی روش تدریس و بررسی آخرین مدلهای تدریس زبان انگلیسی با تدریس آقایان هادی علیخانی، دکتر ساسان فرضی و خانم بهنازالسادات مدنی دراین واحد برگزار شده است.

شایان ذکر است بیش از 300 مدرس در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان مشغول به فعالیت بوده و این کارگاه‌ها  به صورت مستمر در این واحد برگزار می شود.