سردبیر ایکنای اصفهان تقدیر شد

Printer Friendly and PDF

سید محمد جواد شوشتری (سرپرست خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا) از سردبیر ایکنای اصفهان تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، در این تقدیر، سید محمد جواد شوشتری (سرپرست خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا) از تلاش های ویژه بهنام افشاری، سردبیر ایکنا شعبه اصفهان در انعکاس مطلوب مضامین عاشورایی در دهه نخست ماه محرم و تهیه مصاحبه و برگزاری نشست های تخصصی تقدیر به عمل آمد.

مجموعه جهاد دانشگاهی واحد اصفهان نیز با عرض تبریک به آقایان اسماعیلی و افشاری به جهت این موفقیت، آرزومند توفیقات بیش از پیش برای این دو عزیز است.