برگزاری آموزش یک روزه "نظریه زمینه‌ای" به همت گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF

آموزش یک روزه "نظریه زمینهای" از سلسه برنامه‌های آموزشی و پژوهشی تحت عنوان «پژوهش‌کاوی» چهارشنبه 25 بهمن ماه سال جاری، در معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار خواهد شد.
 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، مهدی ژیان پور اظهار کرد: با توجه به سلسله برنامه‌های آموزش تخصصی طراحی شده در گروه مطالعات اجتماعی-فرهنگی شهر معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و زیر مجموعه برند "پژوهش کاوی"، آموزش یک روزه "نظریه زمینه ای" برگزار می‌شود.

وی افزود: تربیت پژوهشگران حرفه‌ای در تمام زمینه‌ها از اهداف این سلسله برنامه‌های آموزش تخصصی به حساب میآید که "روش تحقیق کیفی" نیز یکی از مهمترین زمینه‌ها در این عرصه است.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان ادامه داد: تاکنون تحت برند "پژوهش‌کاوی" 4 برنامه‎ی آموزش تخصصی برگزار شده است و پنجمین برنامه آموزشی تحت عنوان "نظریه زمینه‌ای" با تدریس دکتر فراستخواه (عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی) در 25 بهمن سال جاری برگزار خواهد شد.

ژیان پور با بیان اینکه این سلسله برنامه‎های آموزش تخصصی با محوریت روش‎شناسی‎های تحقیق کیفی در سالهای آتی نیز ادامه‌دار خواهند بود، اضافه کرد: مخاطبان این برنامه‎ی آموزش تخصصی، دانشجویان، پژوهشگران و علاقهمندان حوزه تحقیقات کیفی هستند و به شرکت کنندگان در این برنامه‎ی آموزشی، گواهینامه‌ی حضور از طرف جهاد دانشگاهی اعطا خواهد شد.