انعقاد تفاهمنامه جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با مرکز رشد دانشگاه آزاد واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF

تفاهمنامه همکاری فیمابین جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، تفاهمنامه همکاری فیمابین جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به منظور توسعه همکاری های مشترک در زمینه برقراری و تقویت ارتباط دو طرف و همچنین میان صاحبان ایده و طرح و متقاضیان فناوری و صاحبان سرمایه در حوزه اشتغال و کارآفرینی منعقد شد.

همکاری جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در زمینه تبادل اطلاعات مربوط به محصولات با فناوری پیشرفته (تجاری سازی ایده ها)، همکاری و مشارکت در تکمیل بانک اطلاعات متخصصین مرتبط با حوزه صنعت و فناوری، زمینه سازی توسعه و تقویت ارتباطات و تبادل دانش، اجرای پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز در زمینه فناوری های نو و بین رشته ای، همکاری در اجرای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه ها و سمینارهای مرتبط با کارآفرینی و اشتغال از جمله عناوین اصلی این تفاهمنامه به حساب می آیند.

گفتنی است این تفاهمنامه به امضای محمود مراثی (رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان) و مجید طغیانی (معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)) رسیده است.